Regulamin kortu tenisowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Kort tenisowy jest własnością firmy SANDBLAST
 2. Osoba nadzorująca kort działająca w imieniu firmy SANDBLAST jest odpowiedzialna za przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz utrzymanie kortu we właściwym stanie.

§ 2 Rezerwacja kortu

 1. Rezerwacji kortu można dokonywać u pracownika osobiście, telefonicznie pod numerem 667 498 885 lub pisząc pod adres: kontakt@kort-tanina.pl
 2. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 5 minut przed planowanym wejściem na kort.
 3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub osobiście, do obsługi kortu. W przypadku nieobecności kort zostanie wynajęty osobie oczekującej na wejście.

§ 3 Opłata za kort

 1. Opłatę za kort należy dokonać przed wejściem na obiekt, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje – wejście na kort, efektywny czas gry i zejście z kortu.

§ 4 Zasady korzystania z kortu

 1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica – opiekuna,
 3. Po skończonej grze należy zostawić porządek,
 4. Na korcie obowiązuje strój i obuwie sportowe,
 5. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać do obsługi kortu,
 6. Korzystający z kortu zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się,
 7. Za uszkodzenia powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący,
 8. Zniszczony sprzęt sportowy wypożyczony od właściciela kortu, wynajmujący jest zobowiązany odkupić na swój koszt,
 9. Firma SANDBLAST nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie korzystania z kortu,
 10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

Firma SANDBLAST nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korcie

Kort Tanina informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij